Kilimanjohnro

Kilimanjohnro

Starting 24 Jan 2021 - Closing 30 Jun 2020

Bij mensen met de ziekte van Parkinson sterven hersencellen die dopamine maken langzaam af. Dopamine is een stof waarmee hersencellen signalen doorgeven aan andere hersencellen. Door het tekort aan dopamine worden signalen in de hersenen niet meer goed doorgegeven.
De oorzaak van de ziekte is in de meeste gevallen niet gekend. In zeldzame gevallen wordt de ziekte veroorzaakt door een genetische afwijking. De meeste patiënten vertonen de eerste tekenen tussen 50 en 70 jaar.

Fall seven times, stand up eight

Mijn naam is John Bonrath (52jaar), opgegroeid in het Limburgse Heuvelland “Vaals”.  Als kind heb ik veel voordelen ondervonden door de ondernemendheid van mijn ouders – we reisden door heel Europa. Na het middelbaar en de legerdienst (territoriaal commando) ben ik in Aken, Duitsland autotechniek gaan studeren (Bachelor of Arts). Mijn sportieve levensstijl heb ik gedurende die periode steeds weten door te zetten. Op 4 oktober 2002 ontmoette ik via een blind date de liefde van mijn leven, Carine. Vier september 2010 traden wij in het huwelijksbootje. Ik ben een fiere pluspapa van Yonah en Bo, een opa voor Seb en in blijde verwachting van ons tweede kleinkind.

Vanaf 28 mei 2015 veranderde mijn leven als ’n donderslag bij heldere hemel. Er werd leukemie (hairy cell) gediagnosticeerd. Onmiddellijk volgde er een chemobehandeling en een nabehandeling van bijna 12 maanden. In die periode stierf mijn papa plots, wat een harde slag was gedurende mijn opbouwfase.  In 2016 startte ik mijn re-integratie bij Mercedes-Benz. Het deed veel deugd om weer gepassioneerd te netwerken en een zinvol doel te hebben in het leven.

Helaas sloeg in februari 2019 het noodlot weer toe. Er werd de ziekte van Parkinson gediagnosticeerd. De zoveelste klap om te verwerken. Er is echter één quote die ik mij steeds voor ogen heb gehouden: “Fall seven times, stand up eight”. De Kilimanjaro beschouw ik als een persoonlijke uitdaging omwille van de vijf klimaatzones en de pracht en praal van de hoogste berg in Afrika. Tevens wil ik graag andere mensen met een ziekte een handreiking bieden en aansporen om niet bij de pakken te blijven zitten.

Wees zoveel mogelijk actief en blijf het positivisme in jezelf oproepen, ondanks alle tegenslagen.

Fijne groeten,
John